Nyheter – koronakrisen 2023-01-12T14:51:25+00:00

Kompensasjonsordning 2 er klar for søknader fra mandag 18. januar

21. januar, 2021|

Kompensasjonsordning 2 er klar for søknader fra mandag 18. januar 2021. Vi i Atenti oppfordrer alle som har spørsmål om å ta kontakt med oss.Atenti gir deg en innføring og forteller deg om hva ordningen kan betyr for din bedrift.

Oppdatert fra Atenti – Betalingsutsettelse MVA, omsorgslønn, utbetaling av dagpenger og redusert arbeidsgiveravgift

12. juni, 2020|

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått å innføre midlertidig ordninger som gjør det mulig å søke utsettelse for betaling av merverdiavgift, forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift, finansskatt og særavgifter. Vi deler våre anbefalinger for hvordan din bedrift skal håndtere de midlertidige ordning dersom man er usikker på likviditeten i dag eller frem mot og over sommeren

Oppdatert notat – Kompensasjonsordningen for dekning faste kostnader

22. april, 2020|

Regjeringen kom 17. april med «Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall» Ordningen gjelder alle virksomheter som har hatt et fall i omsetning på minst 20 % i mars og 30 % i april og mai. De største endringen i forhold til opprinnelig skisse er at økning eller nedgang i omsetning i januar og februar 2020 også skal hensyntas ved beregning.

Oppdatert notat – kontantstøtte til bedrifter for dekning av faste kostnader

3. april, 2020|

Regjeringen la i går kveld frem en detaljert skisse for krisepakke 3 som gjelder kontantstøtte til bedrifter for kompensasjon for faste kostnader. Vi er allerede i gang med å forberede rutiner og beregningsmodeller for effektiv og korrekt bistand til våre kunder. Les hovedpunktene i krisepakken og forstå den bedre med skisserte eksempler.

Informasjon i forhold til forskudd dagpenger og feriepenger

30. mars, 2020|

NAV kom i dag med en løsning for forskudd på dagpenger til permitterte. Her loves det at ansatte skal kunne få utbetalt forskudd på dagpenger før påske. Når dette nå er på plass er vårt råd til våre lønnskunder: IKKE gi forskudd på dagpenger til ansatte. Bakgrunn for rådet er ganske enkelt at vi frykter at det kan medføre en stor og kostbar administrativ jobb å sørge for refusjon av forskutterte dagpenger.

Kontantstøtte til bedrifter

29. mars, 2020|

Fredag 27/3 la regjeringen frem en skisse til krisepakke nr. 3, kontantstøtte til bedrifter. Hensikten med ordningen er å gi bedrifter som har hatt omsetningssvikt på grunn av Korona-krisen . Regjeringen har en målsetning om at kriterier for ordningen skal være klar innen en uke og at en digital plattform og refusjonsordning skal være klar innen 3-4 uker. Det betyr at vi ser slutten av april før det kan forventes å komme penger.

Notat i forbindelse med situasjonen rundt virus-utbruddet

23. mars, 2020|

Situasjonen som har oppstått I forbindelse med utbruddet av COVID19-viruset har store konsekvenser for samfunnet. Mange bedrifter og deres ansatte er, og kommer til å bli hardt rammet. Det kan være av avgjørende betydning at bedriften handler riktig og til rett tid for å begrense konsekvensene, sikre arbeidsplasser og videre drift.

Myndighetens tiltak ovenfor næringslivet

23. mars, 2020|

Regjering og Storting kommer stadig med nye tiltak for å avhjelpe næringslivet etter at mange virksomheter har havnet i en vanskelig situasjonTiltakene omfatter en rekke ordninger for å lette bedriftenes likviditet. Her finner du en oppsummering av det vi mener er viktigst for våre kunder pr i dag.

Regjeringens tiltakspakke

16. mars, 2020|

16. mars ba Stortinget regjeringen å sikre sikre full lønn i minimum 20 dager fra permittering, redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger til 3 dager samt doble ordningen med omsorgspenger i forbindelse med korona-pandemien. Stortinget ba også regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien.