Nyheter – koronakrisen 2021-04-06T08:19:30+00:00

Jakten på det perfekte prosjektstyringssystemet

28. april, 2021|

FJUZ Kommunikasjon er et fullservice reklamebyrå, som leverer alt innen print og digitale tjenester. De jobber prosjektbasert, men opplevde at prosessen var tungvint. Flere systemer som ikke snakket sammen førte til mye manuelt arbeid. Løsningen ble Visma.net Project Management.

Oppdatering om gjeldende støtte- og kompensasjonsordninger i forbindelse med korona-pandemien

31. mars, 2021|

Korona-pandemien henger stadig over oss og påfører næringslivet både tap av omsetning og ekstra kostnader. Her følger en kort oppsummering av de offentlige kompensasjons- og støtteordningene som gjelder nå.

VIPPS + Autoinvoice = enklere for kundene dine og du får raskere betalt

21. januar, 2021|

En fersk undersøkelse viser at 7 av 10 privatpersoner ønsker å få regninger som eFaktura, og ikke på e-post eller papirfaktura.Ta kontakt med oss dersom du også ønsker å tilby dine kunder eFaktura.

Kompensasjonsordning 2 er klar for søknader fra mandag 18. januar

21. januar, 2021|

Kompensasjonsordning 2 er klar for søknader fra mandag 18. januar 2021. Vi i Atenti oppfordrer alle som har spørsmål om å ta kontakt med oss.Atenti gir deg en innføring og forteller deg om hva ordningen kan betyr for din bedrift.

Oppdatert fra Atenti – Betalingsutsettelse MVA, omsorgslønn, utbetaling av dagpenger og redusert arbeidsgiveravgift

12. juni, 2020|

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått å innføre midlertidig ordninger som gjør det mulig å søke utsettelse for betaling av merverdiavgift, forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift, finansskatt og særavgifter. Vi deler våre anbefalinger for hvordan din bedrift skal håndtere de midlertidige ordning dersom man er usikker på likviditeten i dag eller frem mot og over sommeren

Oppdatert notat – Kompensasjonsordningen for dekning faste kostnader

22. april, 2020|

Regjeringen kom 17. april med «Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall» Ordningen gjelder alle virksomheter som har hatt et fall i omsetning på minst 20 % i mars og 30 % i april og mai. De største endringen i forhold til opprinnelig skisse er at økning eller nedgang i omsetning i januar og februar 2020 også skal hensyntas ved beregning.

Oppdatert notat – kontantstøtte til bedrifter for dekning av faste kostnader

3. april, 2020|

Regjeringen la i går kveld frem en detaljert skisse for krisepakke 3 som gjelder kontantstøtte til bedrifter for kompensasjon for faste kostnader. Vi er allerede i gang med å forberede rutiner og beregningsmodeller for effektiv og korrekt bistand til våre kunder. Les hovedpunktene i krisepakken og forstå den bedre med skisserte eksempler.

Informasjon i forhold til forskudd dagpenger og feriepenger

30. mars, 2020|

NAV kom i dag med en løsning for forskudd på dagpenger til permitterte. Her loves det at ansatte skal kunne få utbetalt forskudd på dagpenger før påske. Når dette nå er på plass er vårt råd til våre lønnskunder: IKKE gi forskudd på dagpenger til ansatte. Bakgrunn for rådet er ganske enkelt at vi frykter at det kan medføre en stor og kostbar administrativ jobb å sørge for refusjon av forskutterte dagpenger.

Kontantstøtte til bedrifter

29. mars, 2020|

Fredag 27/3 la regjeringen frem en skisse til krisepakke nr. 3, kontantstøtte til bedrifter. Hensikten med ordningen er å gi bedrifter som har hatt omsetningssvikt på grunn av Korona-krisen . Regjeringen har en målsetning om at kriterier for ordningen skal være klar innen en uke og at en digital plattform og refusjonsordning skal være klar innen 3-4 uker. Det betyr at vi ser slutten av april før det kan forventes å komme penger.

Notat i forbindelse med situasjonen rundt virus-utbruddet

23. mars, 2020|

Situasjonen som har oppstått I forbindelse med utbruddet av COVID19-viruset har store konsekvenser for samfunnet. Mange bedrifter og deres ansatte er, og kommer til å bli hardt rammet. Det kan være av avgjørende betydning at bedriften handler riktig og til rett tid for å begrense konsekvensene, sikre arbeidsplasser og videre drift.