Nyheter

//Nyheter

GDPR – systemer er viktig

2021-03-31T09:01:47+00:00 31. mars, 2021|Nyheter|

Det «nye» GDPR-regelverket er tydelig på at vi må ta personvern på alvor. Her er en presentasjon av to av våre løsninger, FileShare og Visma Employee for sikker deling av informasjon. Ta kontakt med din regnskapsfører dersom du ønsker å komme igang med FileShare eller Visma Employee.

Oppdatert fra Atenti – Betalingsutsettelse MVA, omsorgslønn, utbetaling av dagpenger og redusert arbeidsgiveravgift

2020-12-04T07:58:06+00:00 12. juni, 2020|Nyheter|

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått å innføre midlertidig ordninger som gjør det mulig å søke utsettelse for betaling av merverdiavgift, forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift, finansskatt og særavgifter. Vi deler våre anbefalinger for hvordan din bedrift skal håndtere de midlertidige ordning dersom man er usikker på likviditeten i dag eller frem mot og over sommeren

Oppdatert notat – Kompensasjonsordningen for dekning faste kostnader

2020-12-03T11:24:22+00:00 22. april, 2020|Nyheter|

Regjeringen kom 17. april med «Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall» Ordningen gjelder alle virksomheter som har hatt et fall i omsetning på minst 20 % i mars og 30 % i april og mai. De største endringen i forhold til opprinnelig skisse er at økning eller nedgang i omsetning i januar og februar 2020 også skal hensyntas ved beregning.

Informasjon i forhold til forskudd dagpenger og feriepenger

2020-04-02T07:51:36+00:00 30. mars, 2020|Nyheter|

NAV kom i dag med en løsning for forskudd på dagpenger til permitterte. Her loves det at ansatte skal kunne få utbetalt forskudd på dagpenger før påske. Når dette nå er på plass er vårt råd til våre lønnskunder: IKKE gi forskudd på dagpenger til ansatte. Bakgrunn for rådet er ganske enkelt at vi frykter at det kan medføre en stor og kostbar administrativ jobb å sørge for refusjon av forskutterte dagpenger.