About atenti-regnskap

This author has not yet filled in any details.
So far atenti-regnskap has created 30 blog entries.

Oppdatert fra Atenti – Betalingsutsettelse MVA, omsorgslønn, utbetaling av dagpenger og redusert arbeidsgiveravgift

2020-12-04T07:58:06+00:00 12. juni, 2020|Nyheter|

I revidert nasjonalbudsjett har regjeringen foreslått å innføre midlertidig ordninger som gjør det mulig å søke utsettelse for betaling av merverdiavgift, forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift, finansskatt og særavgifter. Vi deler våre anbefalinger for hvordan din bedrift skal håndtere de midlertidige ordning dersom man er usikker på likviditeten i dag eller frem mot og over sommeren

Oppdatert notat – Kompensasjonsordningen for dekning faste kostnader

2020-12-03T11:24:22+00:00 22. april, 2020|Nyheter|

Regjeringen kom 17. april med «Lov om midlertidig tilskuddsordning for foretak med stort omsetningsfall» Ordningen gjelder alle virksomheter som har hatt et fall i omsetning på minst 20 % i mars og 30 % i april og mai. De største endringen i forhold til opprinnelig skisse er at økning eller nedgang i omsetning i januar og februar 2020 også skal hensyntas ved beregning.

Informasjon i forhold til forskudd dagpenger og feriepenger

2020-04-02T07:51:36+00:00 30. mars, 2020|Nyheter|

NAV kom i dag med en løsning for forskudd på dagpenger til permitterte. Her loves det at ansatte skal kunne få utbetalt forskudd på dagpenger før påske. Når dette nå er på plass er vårt råd til våre lønnskunder: IKKE gi forskudd på dagpenger til ansatte. Bakgrunn for rådet er ganske enkelt at vi frykter at det kan medføre en stor og kostbar administrativ jobb å sørge for refusjon av forskutterte dagpenger.

Kontantstøtte til bedrifter

2020-04-02T07:54:48+00:00 29. mars, 2020|Nyheter|

Fredag 27/3 la regjeringen frem en skisse til krisepakke nr. 3, kontantstøtte til bedrifter. Hensikten med ordningen er å gi bedrifter som har hatt omsetningssvikt på grunn av Korona-krisen . Regjeringen har en målsetning om at kriterier for ordningen skal være klar innen en uke og at en digital plattform og refusjonsordning skal være klar innen 3-4 uker. Det betyr at vi ser slutten av april før det kan forventes å komme penger.

Notat i forbindelse med situasjonen rundt virus-utbruddet

2020-04-02T07:54:42+00:00 23. mars, 2020|Nyheter|

Situasjonen som har oppstått I forbindelse med utbruddet av COVID19-viruset har store konsekvenser for samfunnet. Mange bedrifter og deres ansatte er, og kommer til å bli hardt rammet. Det kan være av avgjørende betydning at bedriften handler riktig og til rett tid for å begrense konsekvensene, sikre arbeidsplasser og videre drift.

Myndighetens tiltak ovenfor næringslivet

2020-04-02T07:56:43+00:00 23. mars, 2020|Nyheter|

Regjering og Storting kommer stadig med nye tiltak for å avhjelpe næringslivet etter at mange virksomheter har havnet i en vanskelig situasjonTiltakene omfatter en rekke ordninger for å lette bedriftenes likviditet. Her finner du en oppsummering av det vi mener er viktigst for våre kunder pr i dag.

Regjeringens tiltakspakke

2020-04-02T07:59:04+00:00 16. mars, 2020|Nyheter|

16. mars ba Stortinget regjeringen å sikre sikre full lønn i minimum 20 dager fra permittering, redusere arbeidsgiverperioden for betaling av sykepenger til 3 dager samt doble ordningen med omsorgspenger i forbindelse med korona-pandemien. Stortinget ba også regjeringen innføre en midlertidig ordning for selvstendig næringsdrivende og frilansere som nå mister hele eller deler av inntektsgrunnlaget sitt som en følge av korona-pandemien.