Halv skatt før jul? Her er reglene som gjelder

2023-12-07T09:43:19+00:00 7. desember, 2023|Nyheter|

Det nærmer seg jul og en vanlig misforståelse er at lønnen i november eller desember er skattefri.

Mange arbeidstakere er ikke klar over at den delen av skattetrekket man ikke betaler i desember allerede er betalt gjennom året. De fleste skattekort baserer seg på at skatt betales i ti og en halv måned. Dette betyr at det trekkes mer skatt i andre måneder for å ha mulighet til å trekke mindre skatt i desember, i tillegg til at utbetalingen av feriepenger skal være trekkfri. Trekkfritaket gjelder for både tabellkort og prosentkort.

Halv skatt betyr altså at lønnen er trekkfri, ikke skattefri.

Arbeidsgiver avgjør om det er november- eller desemberlønnen som skal ha halvt skattetrekk, men arbeidstakere kan likevel velge å ha fullt skattetrekk dersom de ønsker det. Noe som er viktig å huske på er arbeidstakere som slutter eller starter i slutten av året. Dersom gammel arbeidsgiver utbetaler lønn med halv skatt i november og ny arbeidsgiver gjør det samme i desember, kan arbeidstaker risikere å få restskatt.

Hvordan gjennomføres halvt skattetrekk?

For ansatte med månedslønn og pensjon blir det beregnet halv skatt på lønnsutbetalingen i november eller desember.

I tillegg gjelder følgende regler:

  • For ansatte med 14-dagers lønn kan enten siste lønnsutbetaling i november eller første utbetaling i desember utbetales uten forskuddstrekk
  • Dersom du har ansatte med lønn per time, dag eller uke, gjelder et trekkfritak for opptjeningsperioden de to siste ukene i november eller siste uke i november og første uke i desember

Hva kan inngå i fritaket for forskuddstrekk?

  • Ordinær lønn
  • Tillegg som normalt utbetales sammen med ordinær lønn, selv om ytelsene er helt eller delvis opptjent i et annet tidsrom. Dette kan for eksempel være utbetaling av overtidstillegg, akkordoverskudd og provisjon.
  • Naturalytelser som for eksempel elektronisk kommunikasjon, forsikringer eller fri bil.

Det trekkes derimot full skatt av andre ytelser som er opptjent over lengre perioder, som for eksempel bonus og utbetaling av overtidstimer.

Hva med utenlandske arbeidstakere?

Arbeidstakere som er skattepliktige til Norge i deler av inntektsåret vil normalt ikke ha trekkfrie perioder. Årsaken er at riktig skattetrekk for året, sett under ett, forutsetter høyere skattetrekk i de øvrige ti og en halv månedene av året. Dersom dette ikke følges kan man risikere at skattetrekk for det aktuelle inntektsåret blir for lavt.