Ny skattemelding for alle næringsdrivende

2023-10-18T11:21:25+00:00 18. oktober, 2023|Nyheter|

For inntektsåret 2023 må skattemeldingen for selskaper leveres via et godkjent regnskaps- eller årsoppgjørssystem. Det vil dermed ikke lenger være mulig å bruke de gamle skjemaene i Altinn.

Tidligere leverte selskaper en skattemelding, næringsoppgave og flere vedleggsskjemaer. Alle vedleggsskjemaene og næringsoppgaven blir nå erstattet av en temabasert næringsspesifikasjon og tilhørende skattemelding. Dette innebærer at data som naturlig hører sammen er samlet, noe som er gjenkjennbart fra skattemeldingen for lønnstakere og pensjonister. Formålet med denne endringen er å standardisere prosessen slik at det blir likt for alle samt å effektivisere

Hva betyr dette for deg som kunde?

Ved innsending av ny skattemelding vil du kunne se den nye skattemeldingen når du logger inn i Altinn eller direkte på skatteetaten.no. Under “tema næring” vil du som kunde se et sammendrag av næringsspesifikasjonen i skattemeldingen. Du vil også kunne åpne en visning av næringsspesifikasjonen for å se detaljene. På skatteetaten.no kan du kun endre personforholdene, ikke selve innholdet i næringsspesifikasjonen.

Innføringen av den nye skattemeldingen har skjedd gradvis. Enkeltpersonforetak ble først pliktig å levere på den nye løsningen for inntektsåret 2022. Fra inntektsåret 2023 faller også aksjeselskaper inn under denne plikten.

Vi i Atenti har ligget i forkant og leverte nesten samtlige skattemeldinger for både ENK og AS på ny løsning for skatteåret 2022. Med våre godkjente og moderne systemer er vi dermed klare til å levere skattemeldingene for alle våre kunder på den nye løsningen for det kommende året