God jul, godt nytt år og diverse oppgaver ved avslutning av det gamle året…

2023-01-12T16:38:19+00:00 22. desember, 2022|Nyheter|

Vi ønsker alle våre kunder, samarbeidspartnere og andre mottakere av nyhetsbrevet en riktig god jul, og et godt nytt år.

Ved avslutning av regnskapsåret følger det med noen ekstra plikter og oppgaver for både dere og oss. Vi, som regnskapsfører, skal utarbeide og sende inn aksjonærregisteroppgaven i løpet av januar, og så følger skattemelding og årsregnskap tett etter.

For å få gjort dette korrekt trenger vi litt mer informasjon og dokumentasjon fra dere enn ellers i året. Vi har derfor laget en huskeliste på de viktigste elementene vi ber dere følge opp.

Vi gjør oppmerksom på at denne listen ikke er uttømmende og at det kan være flere og andre ting som er aktuelt for akkurat dere.

Ta gjerne kontakt med din regnskapsfører i Atenti dersom du har noen spørsmål til årsavslutningen.

Huskeliste til avslutning av regnskapsåret:

Lønn, utbytte, lån:

Dersom det har vært, eller er planlagt, utbetalinger eller andre utdelinger til ansatte eller eiere i slutten av desember så er det svært viktig at vi får beskjed så fort som mulig

Kasse og kontanter

Husk attestering av kasseoppgjør og kontantbeholdning pr. 31.12. Dersom dere har utestående tilgodelapper og gavekort så send oss oversikten pr. 31.12

Investering i aksjer og andre verdipapirer

Vi trenger oppgaver fra VPS og årsoppgaver på fond (aksje, rente, kombinasjon)

Dersom dere har kjøpt eller solgt kryptovaluta i 2022 trenger vi transaksjonsliste fra hele året og beholdning pr. 31.12

Varelager

Husk varetelling pr. 31.12 med tilhørende vurdering av ukurante varer. Datert og signert telleliste sendes oss så snart den er klar

Firmabiler

Les av kilometerstand på alle biler pr. 31.12 og send til oss

Bank

Hvis Atenti ikke har tilgang til nettbanken så ber vi dere sende oss årsoppgave på bankinnskudd og lån fra samtlige banker dere har forbindelse med

Endring i eiere, kapital, utbytter, vedtekter etc

Som regel bistår vi dere med denne typer transaksjoner og hendelser, men dersom det har skjedd eierskifter, uttak eller innskudd av kapital, selskapets kjøp av egne aksjer eller andre eier- og kapitalhendelser mot slutten av 2022 som vi ikke vet om, eller har vært involvert i, så ber vi dere om dokumentasjon på dette (typisk protokoll fra styremøter og ekstraordinær generalforsamling)