Pensjon fra første krone fra 1. januar 2022

2022-02-02T09:52:41+00:00 2. februar, 2022|Nyheter|

Fra 1. januar er det krav om pensjon fra 1. krone i private pensjonsordninger. Bedriftene gis imidlertid frem til 30. juni 2022 med å tilpasse pensjonsordningen sin til de nye reglene.

Det er nå altså et krav i alle private tjenestepensjonsordninger om å spare minst 2 prosent av medlemmenes inntekter fra første krone, for lønn opp til 12G. Tidligere var det fritak fra å spare for den første 1G av medlemmenes lønn (1G er i dag kr. 106 399).

For deltidsstillinger skal opptjent pensjon utgjøre en forholdsmessig del av den pensjon som ville vært opptjent dersom arbeidstaker hadde hatt fulltidsstilling.

Videre er minstekravet til 20 prosent stilling for rett på medlemskap i ordningen opphevet, og aldersgrensen for deltakelse i ordningen reduseres fra 20 år til 13 år. Ansatte har nå rett på medlemskap i ordningen når inntekten overstiger grensen på rapporteringspliktig lønn ihht a-ordningen – pt kr. 1000 (kr. 10 000 for skattefrie organisasjoner mv). Det er heller ikke lenger egne unntaksregler for sesongarbeidere.

Bedrifter som har høyere prosentsats på pensjonssparingen enn lovens minimum på 2% må også betale pensjon fra 1. krone. De kan imidlertid justere den samlede prosentsatsen for pensjonssparingen, slik at den totale kostnaden, og dermed pensjonssparingen for hver ansatt, blir den samme i prosent av lønn.

Snakk gjerne med oss dersom du har spørsmål om disse endringene og hvordan det vil påvirke deres virksomhet.