Oppdatering om gjeldende støtte- og kompensasjonsordninger i forbindelse med korona-pandemien

2021-03-31T09:08:38+00:00 31. mars, 2021|Nyheter|

Korona-pandemien henger stadig over oss og påfører næringslivet både tap av omsetning og ekstra kostnader. Her følger en kort oppsummering av de offentlige kompensasjons- og støtteordningene som gjelder nå. Listen er ikke nødvendigvis uttømmende, og det kan finnes bransjeordninger som ikke er omtalt.

Skattefradrag for underskudd i 2020

Det er gitt tilgang til å tilbakeføre underskudd oppstått i 2020 mot overskudd i 2019 eller 2018. I de tilfeller hvor Atenti utfører årsoppgjøret for kunden vil vi påse at slik tilbakeføring blir gjort.

 

Lønnsstøtteordning fra 15. mars

Lønnsstøtteordningen gir støtte til bedrifter som tar tilbake ansatte fra permittering i perioden 15. mars til 30. juni. Arbeidsgivere med minst 70 % omsetningsfall får inntil 25.000 i måneden pr ansatt som tas tilbake fra permittering. Ved omsetningsfall under 70 % avtar støttebeløpet gradvis ned til kr 10.000 ved omsetningsfall på 15 %. Omsetningsfall under 15 % gir ikke støtte.

 

Kompensasjon faste kostnader

Ordningen med kompensasjon av faste kostnader til bedrifter med omsetningsfall som følge av korona videreføres. Ordningen, som er søkbar nå, er for perioden september 2020 til februar 2021. Søknaden må bekreftes av regnskapsfører eller revisor. Det er derfor viktig at Atenti kobles inn i denne prosessen. Det er også slik at selskapet får dekket 80 % av kostnaden til regnskapsfører eller revisor ifm søknad og bekreftelse. Det er derfor all grunn til å søke hjelp for å få dette effektivt og korrekt gjennomført. Søknadsfrist for nevnte periode er 15. juni.

 

Kontantstøtteordningen til selvstendig næringsdrivende videreføres.

Ordningen med kontantstøtte til selvstendig næringsdrivende og frilansere som opplever tapt inntekt på grunn av korona videreføres og er pr nå vedtatt å gjelde frem til oktober 2021. Dette er et veldig viktig bidrag til denne gruppen av virksomheter og kan søkes fra måned til måned. Her er det relativt korte søknadsfrister. Det er derfor viktig å ha tett dialog med regnskapsfører for å ha grunnlag og søknad klart til rett tid.

 

Kommunale støtteordninger til utvalgte bransjer

Etter bevilgninger fra regjeringen er det etablert støtteordninger til blant annet serveringsbransjen som administreres via kommunene. Her kan bedriftene motta støtte for tapt omsetning gjennom søknad til kommunen. Ordningen er nå gjort delvis skjønnsbasert med fokus på å hjelpe bedrifter som vil være sunne og lønnsomme og generere arbeidsplasser etter pandemien. Informasjon om ordningen finnes på kommunenes hjemmesider.

 

Permitteringsregelverket

Det er lite endringer på permitteringsregelverket i forhold til opprinnelige regler. Varslingsfristen er 14 dager, 2 dager ved plutselig inntruffet årsak. Lønnspliktsperioden er 10 dager. Det er tilgang til å permittering totalt inntil 48 uker. Merk dog at en ny lønnspliktsperiode på fem dager inntreffer etter permittering i 30 uker.