Kompensasjonsordning 2 er klar for søknader fra mandag 18. januar

2021-01-21T10:55:07+00:00 21. januar, 2021|Nyheter|

Kompensasjonsordning 1 var et tiltak fra regjeringen for å bistå bedrifter som hadde omsetningsfall på grunn av corona-pandemien ved at et utvalg faste kostnader kompenseres i forhold til fall i omsetning. Den første ordningen hadde virkning fra mars 2020 til august 2020. Denne ordningen er nå avløst av Kompensasjonsordning 2 som gjelder fra september 2021.

Kompensasjonsordning 1 ble administrert av Skatteetaten, og nå er det Brønnøysundregistrene som administrerer den nye ordningen. Innholdet i ordningen er imidlertid veldig likt hva gjelder beregning av kompensasjonsrettighet og hvilke kostnader som er kompensasjonsberettiget.

Begge ordninger stiller krav til at kompensasjonssøknaden kontrolleres og bekreftes av revisor eller autorisert regnskapsfører. Kontroll og bekreftelse etter den første ordningen må være utført innen innsending av skatteskjema og årsregnskap for 2020.
Etter Kompensasjonsordning 2 må kontroll være utført før søknaden sendes inn og bekreftelsen må følge søknaden ved innsendelse.

Atenti vil bistå sine kunder med kontroll og bekreftelse av kompensasjonssøknader. Vi har fra vår side plikt til å sende ut en oppdragsbekreftelse til våre kunder før vi yter denne bistanden. Dette vil derfor sendes ut til de av våre kunder som har søkt eller skal søke. Vi understreker at det er viktig at vi er med i prosessen fra start slik at dette legges opp slik at kontroll og bekreftelse kan utføres effektivt.

Det er en rekke kontrollhandlinger som vi plikter å utføre før bekreftelse kan avgis.

Detaljerte kontrollhandlinger etter ordning 1 kan leses her: https://www.skatteetaten.no/kompensasjonsordning/regelverk/bekreftelse/innhold

Detaljerte kontrollhandlinger etter ordning 2 kan leses her: https://kompensasjonsordning.brreg.no/bekreftelse/innhold

Vi vil bistå våre kunder på best mulig måte slik at man oppnår rettmessig kompensasjon. Derfor er det viktig med god dialog og tett samarbeid rundt disse prosessene.

Vi oppfordrer våre kunder som har spørsmål rundt dette til å ta kontakt med oss.

Atenti AS, 20.01.2021