Ny Kompensasjonsordning og andre Koronanyheter

2020-12-04T07:55:53+00:00 27. november, 2020|Nyheter|

16.november ble det inngått forlik mellom regjeringen og Fremskrittspartiet for vedtak av kompensasjonspakke 2. Den nye ordningen bygger på den forrige kompensasjonsordningen og er innholdsmessig mye lik. Kompensasjonspakke 2 gjelder fra 1. september 2020, og i utgangspunktet ut februar 2021.

Som i tidligere ordning er det virksomheter med minst 30 % omsetningsfall som følge av korona-pandemien som kan søke om kompensasjon for faste uunngåelige kostnader. For september og oktober kan inntil 70 % av faste uunngåelig kostnader bli dekket. For november og desember kan inntil 85 % bli dekket. Søknad kan sendes inn fra januar 2021 og det skal søkes for to måneder av gangen. Det vil si at september/oktober utgjør en samlet beregningsperiode når det gjelder omsetningsfall, tilsvarende for november/desember.

Omsetningsfallet beregnes ut fra sammenligning med tilsvarende periode året før. Kostnadene som dekkes utgjøres av «faste uunngåelig kostnader». Her legges til grunn samme utvalg av kostnader som i forrige ordning. Typiske kostnader man kan få dekning for er husleie, leasingkostnader og forsikring. En endring fra forrige ordning er at regnskapsfører eller revisor må bekrefte tallene i søknaden før den sendes inn. I den forrige ordningen skal regnskapsfører eller revisor bekrefte tallene senest sammen med innsending av skatteskjema for året 2020.

Kommentar fra Atenti: Den nye ordningen vil i stor grad fungere som den gamle ordningen, men det vil i denne runden være enda viktigere å involvere regnskapsfører eller revisor i prosessen, all den tid søknaden må bekreftes av en av disse instansene før innsending. For våre kunder oppfordrer vi til å ta kontakt slik at vi kan bistå med beregning og grunnlag for søknad. Da vil det være enkelt for oss å bekrefte søknaden før innsending.

Lønnstilskudd for å ta permitterte ansatte tilbake i jobb

Arbeidsgivere som har ansatte permittert pr 31. august 2020 kan søke om tilskudd dersom de tar ansatte tilbake i jobb i oktober, november eller desember. Tilskuddet gjelder pr ansatt og beregnes ut fra permitteringsprosent, stillingsprosent og omsetningsfall i virksomheten. Maksimalt tilskudd pr ansatt er kr 15.000, gitt 100 % permittering, 100 % stilling og 30-100 % omsetningsfall i perioden. Ut fra dette reduseres tilskuddet suksessivt ved reduksjon i stillingsprosent, permitteringsgrad eller omsetningsfall. Søknad om tilskudd vil bli tilgjengelig i februar 2021

Kommentar fra Atenti: Tilskuddet i seg selv er relativt beskjedent i forhold til situasjonen som mange virksomheter med permitterte ansatte er utsatt for. Vi tror ikke en beslutning om man skal ta ansatte tilbake i jobb eller ikke bør avgjøres av dette tilskuddet. Men vi vil selvfølgelig anbefale at man benytter seg av muligheten for å søke dersom man faller innenfor kriteriene.

Når hjemmekontor blir «fast arbeidssted»

I korona-perioden er det mange som er blitt henvist til bruk av hjemmekontor, eller som har valgt dette selv av hensyn til smittevern. I den forbindelse er det viktig å være litt oppmerksom på dette med «fast arbeidssted». Fast arbeidssted er i hver kalendermåned definert som det stedet man tilbringer mest tid i jobb i løpet av måneden. Hvis man sitter mer enn 50 % på hjemmekontor vil dette være å anse som fast arbeidssted. Da vil man også kunne motta kostnadsdekning for reiser til kontoret eller andre steder i arbeidets medfør.

Ytelser som bilgodtgjørelse samt dekning av kostnader til kollektivtransport for yrkesreiser ut fra hjemmekontoret kan dekkes skattefritt av arbeidsgiver i en slik situasjon. Dette kan være en grei opplysning å ta med seg dersom man er opptatt av å utnytte mulighetsrommet for skattefrie ytelser.