Oppdatert fra Atenti – Betalingsutsettelse MVA, omsorgslønn, utbetaling av dagpenger og redusert arbeidsgiveravgift

///Oppdatert fra Atenti – Betalingsutsettelse MVA, omsorgslønn, utbetaling av dagpenger og redusert arbeidsgiveravgift

Oppdatert fra Atenti – Betalingsutsettelse MVA, omsorgslønn, utbetaling av dagpenger og redusert arbeidsgiveravgift

2020-12-04T07:58:06+00:00 12. juni, 2020|Nyheter|

I forslag til revidert nasjonalbudsjett ble det foreslått å innføre en midlertidig ordning som gjør det mulig å søke utsettelse for betaling av merverdiavgift, forskuddsskatt, arbeidsgiveravgift, finansskatt og særavgifter.

I tillegg ble det foreslått å redusere forsinkelsesrenten til 6 %. Skatteetaten har nå kommet med detaljene til ordningen. Fra 10. juni kan det søkes om utsatt betaling av MVA både for 1. og 2.termin 2020. Betalingsutsettelse gis foreløpig til senest 31.12.2020.

Vår anbefaling er at det søkes om utsettelse dersom man er usikker på likviditeten i dag eller frem mot og over sommeren. 6 % rente er riktignok en relativt kostbar finansiering, men som en kortsiktig buffer mot likviditetsproblemer kan det være en god reserve å ta med seg. Samtidig anbefaler vi alle som har mulighet til å betale MVA for 1. og 2.termin til fristen 10. juni å gjøre dette. Det er viktig å komme i normal rutine i forhold til løpende betaling av skatter og avgifter slik at man ikke mister oversikt over likviditeten og får problemer på et senere tidspunkt.

Omsorgslønn og dagpenger

Fra 1. juli nullstilles antall omsorgsdager. Det vil si at ansatte normalt har 10 dager omsorgslønn tilgjengelig ut 2020, med lønn dekket fra arbeidsgiver. Dersom arbeidsgiver ha betalt omsorgslønn til ansatte hittil i år for mer enn 3 dager kan det søkes om refusjon fra NAV for disse dagene. Dette gjelder også selv om dagene ble tatt før 16. mars. Våre medarbeidere vil bistå med slik søknad, men viktig at dere som kunde tar kontakt med oss dersom dere er usikre på om dette gjelder dere.

Utbetaling av dagpenger

Detaljene i ordningen for utbetaling av dagpenger til permitterte fra 4. permitteringsdag er nå klar. Nytt i ordningen er at arbeidsgiver må rapportere inn lønn på den ansatte som grunnlag for dagpengeutbetalingen. Det betyr at det må gjøres en ekstra innrapportering fra arbeidsgiver i denne sammenheng. Atenti vil bistå våre kunder med denne innrapporteringen og jobber nå med å avklare detaljene i dette.

Redusert arbeidsgiveravgift

Regjeringen har gjennom 3. krisepakke kommet med et tiltak om redusert arbeidsgiveravgift for utbetalt lønn i mai og juni (3.termin). Satsen reduseres fra 14,1 % til 10,1 %. De aller fleste bedrifter gjennomfører utbetaling av feriepenger i juni. Redusert sats betyr at bedriftene også vil få glede av redusert sats på denne utbetalingen. Det presiseres imidlertid i ordningen at trekk i lønn for ferieavvikling skal gjøres synkront med utbetaling av feriepenger. Dette er normal rutine hos de fleste bedrifter i dag, og vil ikke innebære noen stor rutineendring. Vi vil sørge for at våre kunder får korrekt beregning av arbeidsgiveravgift med redusert sats.

NAV er nå klar til å betale ut lønnskompensasjon

NAV har nå på plass løsningen som vil utbetale både refusjon til arbeidsgivere som har forskuttert lønn og lønnskompensasjon til permitterte arbeidstakere som ikke har fått forskuttert lønn.  NAV trenger imidlertid hjelp fra arbeidsgiverne for å få utbetalt pengene.

Det er to ting arbeidsgivere må gjøre for å sikre at lønnskompensasjonen blir utbetalt riktig:

  • Permitteringer og opplysninger om arbeidsforhold må rapporteres inn via a-meldingen*
  • Informasjon om den/de permitterte må meldes inn av arbeidsgiver i løsningen som nå er klar på NAV.no

* For de av våre kunder som vi har lønnsoppdrag for sendes a-meldingen inn månedlig som del av lønnskjøringen

Så snart disse to tingene er gjort vil NAV utbetale pengene i løpet av 2-3 virkedager.

OBS! Vi gjør oppmerksom på at løsningen allerede er overbelastet og at vi derfor må ha litt tålmodighet.

Vi bistår gjerne våre kunder med dette. For å sikre at det blir gjort riktig er det viktig at dere har gitt oss all informasjon om deres arbeidstakere, permitteringer osv.

Atenti AS