Oppdatert notat – kontantstøtte til bedrifter for dekning av faste kostnader

///Oppdatert notat – kontantstøtte til bedrifter for dekning av faste kostnader

Oppdatert notat – kontantstøtte til bedrifter for dekning av faste kostnader

2020-04-03T10:16:10+00:00 3. april, 2020|Nyheter|

Regjeringen la i går kveld frem en detaljert skisse for krisepakke 3 som gjelder kontantstøtte til bedrifter for kompensasjon for faste kostnader. Pakken har en utforming omtrent som forventet, men setter kravet til tap av omsetning noe lavere enn hva vi hadde forventet. Det betyr at veldig mange bedrifter i vår kundeportefølje vil omfattes av ordningen.

Vi i Atenti er allerede i gang med å forberede rutiner og beregningsmodeller for effektiv og korrekt bistand til våre kunder. Vi understreker at ordningen må godkjennes i Stortinget med annengangs behandling tirsdag over påske, men det er all grunn til å tro at de presenterte hovedlinjene i ordningen vil vedtas.

Hovedpunktene i ordningen:
1. Ordningen gjelder alle norske virksomheter som driver kommersiell virksomhet og som har et omsetnings-tap på minst 30 % på grunn av Korona-krisen. Omsetningstapet vil for mars være 20 %. Det vil si at både aksjeselskaper, enkeltpersonforetak og deltakerlignede selskaper er omfattet.

2. Omsetningstap beregnes pr måned målt mot samme måned i 2019. Ordningen er i første omgang gjeldende for mars, april og mai, men kan forlenges dersom det er behov for det.

3. Bedrifter som er pålagt å stenge vil få kompensasjon for inntil 90 % sine faste kostnader, beregnet ut fra grad av omsetningstap.

4. Bedrifter som ikke er pålagt å stenge, men som allikevel har hatt omsetningstap på grunn av krisen, kunne få kompensasjon for inntil 80 % av sine faste kostnader, beregnet ut fra grad av omsetningstap.

5. Regjeringen regner med å ha en søknadsportal klar til 17. april. Søknader vurderes elektronisk opp mot historisk rapporterte tall og blir automatisk godkjent hvis det ikke avdekkes store avvik. Man regner derfor med å kunne utbetale de første kompensasjonene siste uken i april.

Regneeksempel 1
Bedriften AS er tvunget av myndighetene til å stenge i forbindelse med virus-utbruddet. Bedriften har i mars hatt et omsetningstap på 70 % sammenlignet med mars i fjor, og har faste kostnader på kr 200.000 pr måned. Deres kompensasjonsgrunnlag vil være 70% (grad av omsetningsfall) av 200.000 = 140.000. Av dette vil de få 90 % kompensasjon, altså en kompensasjon på 126.000 for mars.

Regneeksempel 2
Bedriften AS er ikke tvunget av myndighetene til å stenge, men har allikevel hatt en betydelig omsetningssvikt på grunn av krisen. For disse bedriftene skal faste kostnader reduseres med en egenandel på kr 10.000 før endelig beregning. Bedriften har i mars hatt et omsetningstap på 60 % sammenlignet med mars i fjor, og har faste kostnader på kr 200.000 pr måned. Deres kompensasjonsgrunnlag vil være 60 % (grad av omsetningsfall) av 190.000 = 114.000. Av dette vil de få 80 % kompensasjon, altså 91.200.

Vår kommentar
Når innslagspunktet for omsetningstap settes på 30 % (20 % for mars) vil det være mange virksomheter som er berettiget til støtte. For å kunne avgjøre om man er berettiget eller ikke, og i hvilken grad, vil det være svært viktig med oppdaterte regnskap pr måned, i første omgang mars. Vi oppfordrer derfor alle dette kan gjelde å fokusere på å få sendt oss nødvendig dokumentasjon slik at regnskapstall kan ajourføres. Det vil være ekstra viktig med vurdering av reell inntekt i perioden. Det betyr at man må være mest mulig ajour med fakturering, og utover dette vurdere hva som er opptjent men ikke fakturert, sammenlignet med hvordan dette ble vurdert i 2019.

Selv om søknadsprosessen er forenklet, og grad av kontroll før utbetaling er lav, er det veldig viktig at man har et veldokumentert grunnlag for tallene man sender inn. Det vil komme kontroller i etterkant. Da er det viktig at man kan dokumentere beregninger med støtte i regnskapet. Vi vil anta at mange av våre kunder vil ha behov for bistand med beregning, dokumentasjon og søknadsprosess. Vi vi vil legge opp vårt arbeid de neste ukene for å kunne bistå med beregninger og et solid dokumentasjonsgrunnlag for søknader som sendes inn.

Huseiere er nevnt spesielt i regjeringens fremleggelse. Politikerne er nøye på at huseiere som leier ut til bedrifter og forretninger også skal bidra i den felles dugnaden. Samtidig er det viktig å understreke at mange bedrifter ikke er skadelidende av denne krisen. Vi oppfordrer derfor våre kunder som driver med utleie til bedrifter og forretninger å gjøre en grundig vurdering i forhold til anmodninger som måtte komme fra leietakerne.

Øvrige saker – Likviditet
Vi har den siste tiden fokusert mye på viktigheten av å sikre god likviditet i tiden fremover. I den sammenheng er avdragsfrihet på lån, terminforskyvning på leasing og betalingsutsettelse fra offentlige myndigheter og større leverandører viktig. Erfaringen hittil er som følger:

  • Banker gir automatisk avdragsfrihet på lån i opptil 6 måneder med elektronisk søknad i nettbank og automatisk godkjenning. Med andre ord det et lett tilgjengelig tiltak.
  • Leasingselskaper gir terminutsettelse på leasing mot et lite behandlingsgebyr (typisk kr 250,- pr avtale). Dette er derfor også et lett tilgjengelig tiltak.
  • Leverandører er som regel veldig løsningsorienterte i forhold til betalingsutsettelser. Men husk at mange bedrifter er i samme båt og har sin egen likviditet å hensynta.
  • Det offentlige har gitt utsettelser på alle de største fristene allerede.

Vår erfaring er, kort oppsummert, at betydelige likviditetsavhjelpende tiltak er lett tilgjengelig og bør benyttes hvis det er behov.

 

Atenti AS