Informasjon i forhold til forskudd dagpenger og feriepenger

///Informasjon i forhold til forskudd dagpenger og feriepenger

Informasjon i forhold til forskudd dagpenger og feriepenger

2020-04-02T07:51:36+00:00 30. mars, 2020|Nyheter|

NAV kom i dag med en løsning for forskudd på dagpenger til permitterte. Her loves det at ansatte skal kunne få utbetalt forskudd på dagpenger før påske. 

Info finnes på:https://www.nav.no/no/person/innhold-til-person-forside/nyheter/du-kan-soke-om-forskudd-pa-dagpenger-neste-uke

Når dette nå er på plass er vårt råd til våre lønnskunder: IKKE gi forskudd på dagpenger til ansatte. Bakgrunn for rådet er ganske enkelt at vi frykter at det kan medføre en stor og kostbar administrativ jobb å sørge for refusjon av forskutterte dagpenger. Det er stor fare for at den ansatte vil få dobbelt utbetalt, noe som medfører en krevende jobb for arbeidsgiver å få pengene tilbake. Hvis man vil gi ansatte hjelp med likviditet vil vi heller anbefale å utbetale et rundt beløp i forskudd lønn, hvor avtale om tilbakebetaling etableres.

Samtidig vil vi minne om arbeidsgivers styringsrett i forhold til ferieavvikling. Arbeidsgiver har rett til å endre arbeidsgivers ferieavvikling og det kan være grunn til å se på dette i dagens situasjon. Minst 3 uker av ferien kan fra arbeidstakers side kreves avviklet i perioden 1. juni – 30.sept. 6. ferieuke for personer over 60 år kan disponeres fritt av arbeidstaker. For øvrig har arbeidsgiver styringsrett i forhold til ferietidspunkt, forutsatt at varsel gis i god tid og at tidspunkt diskuteres med de ansatte. Det kan være aktuelt for enkelte bedrifter å skyve på ferien slik at man ikke opplever å gå rett inn i en ferieperiode så snart man får mulighet til å starte opp etter korona-krisen. I tillegg er det viktig å være bevisst på regelverket rundt utbetaling av feriepenger. Det er arbeidsgivers ansvar å påse at den ansatte har feriepenger til ferieavviklingen. Man skal derfor være nøye med å ikke utbetale forskudd på feriepenger før ferien faktisk skal avvikles. Dette kan bli spesielt viktig i disse tider hvor behovet for forskudd kan øke for mange.

Vi holder oss kontinuerlig oppdatert på nyheter og endringer fra NAV i forbindelse med lønn, dagpenger, refusjoner etc, og jobber for å utvikle så effektive rutiner som mulig i forhold til oppfølging på dette området. Det ligger potensielt mye ekstra-arbeid og merkostnader for arbeidsgiver på dette i dagens situasjon. Vårt mål en å minimere dette gjennom gode rutiner og gode forberedelser. Vi ber dere derfor holde god kontakt med oss i perioden fremover slik at vi sammen får til gode løsninger for å sikre bedriften korrekte kostnader og riktige refusjoner.

 

Atenti AS