Myndighetens tiltak ovenfor næringslivet

///Myndighetens tiltak ovenfor næringslivet

Myndighetens tiltak ovenfor næringslivet

2020-04-02T07:56:43+00:00 23. mars, 2020|Nyheter|

Oppdatert notat 16.03.2020

Regjering og Storting kommer stadig med nye tiltak for å avhjelpe næringslivet etter at mange virksomheter har havnet i en vanskelig situasjon. Nedenfor følger en oppsummering av det vi mener er viktigst for våre kunder pr i dag.

Utsatte frister for betaling av skatt og avgift

  • Fristen for innbetaling av merverdiavgift for første termin utsettes fra 14. april til 10. juni 2020.
  • Fristen for innbetaling av annen termin forskuddsskatt for selskaper utsettes fra 15. april til 1. september 2020.
  • Fristen for innbetaling av arbeidsgiveravgift utsettes fra 15. mai til 15. august 2020. Utsettelsen omfatter også overskuddsdelen av finansskatten.

Tiltakene skal vedtas i Stortinget før de trer i kraft, men det er ingen grunn til å tro at disse tiltakene vil endres eller stanses.

Der hvor vi bistår med betaling av skatter og avgifter vil vi sørge for at utsatte frister benyttes. Samtidig vil vi minne om behovet for å holde oversikt og kontroll på likviditeten. Det er viktig å ikke «glemme» at frister er skjøvet og ende opp med likviditetsproblemer senere fordi man har prioritert feil. Derfor kan det for mange virksomheter være fornuftig å holde normale forfallsdatoer for å ikke skape forskyving i likviditetsrutinene.

Selvstendig næringsdrivende (ENK)

Regjeringen har foreslått endringer for å avhjelpe personer som driver sin virksomhet gjennom enkeltpersonforetak. Mange i denne kategorien har fått hele eller deler av inntektsgrunnlaget revet bort i krisen.

Følgende forslag er vedtatt:

  • Selvstendig næringsdrivende vil nå ha rett til sykepenger fra tredje dag av fraværet med samme dekningsgrad som etter gjeldende regler. Dette er en midlertidig ordning. Utbetalingene skjer så raskt NAV får på plass en teknisk løsning.
  • Du som er selvstendig næringsdrivende har nå rett på omsorgspenger når du må være borte fra jobb fordi barnehagen eller skolen er stengt. Ordningen innebærer utbetaling av omsorgspenger fra og med fjerde dag, etter samme regler som for arbeidstakere og med samme dekningsgrad som for sykepenger for selvstendig næringsdrivende.
  • Etter 17 dager uten inntekt kan selvstendig næringsdrivende få kompensert 80 prosent av gjennomsnittet av de siste tre års inntekter oppad begrenset til kr 600 000 (6G).

Det er foreløpig ikke kommet informasjon om hvordan tiltakene praktisk skal gjennomføres. Med det mener vi hvordan kompensasjonen skal beregnes eller hvordan krav skal fremmes og utbetaling skal skje. Det er uttalt at det skal benyttes snitt av de siste 3 års inntekt, begrenset oppad til 6G. Her vil vi følge nøye med på utviklingen fremover og sørge for å gi våre kunder i best mulig bistand og oppfølging. Ikke nøl med å kontakte oss dersom dere har spørsmål eller trenger å drøfte noe.

Redusert sats for arbeidsgiveravgift

 

Det er vedtatt redusert sats for arbeidsgiveravgift i to måneder. Satsen reduseres med 4 %-poeng, fra 14,1 % til 10,1 %. Dette gjelder for alle virksomheter, uansett påvirkning av krisen eller ei. Etter vår mening treffer ikke tiltaket spesielt godt all den tid det stort sett er virksomheter som permitterer som trenger mest hjelp. Men, vi følger opp tiltaket og sørger for at våre lønnskunder får korrekt reduksjon i arbeidsgiveravgift på sine lønnskjøringer. Det er foreløpig litt uklart hvilke måneder det er snakk om, men det kommer vi tilbake til.

Til slutt vil vi si at det kommer veldig mange nyheter for tiden, og det er veldig mange av tiltakene som utløser en rekke spørsmål i forhold til hvordan de praktisk skal gjennomføres. Dette har verken NAV eller Skatteetaten svar på i dagens situasjon. De jobber på spreng for å finne gode løsninger. Det vil komme diverse utfordringer i forhold til rapportering, systemer og beregninger. Vi vil følge opp dette tett og sørge for at våre kunder får korrekt behandling. Samtidig er det viktig at dere som kunder kommuniserer godt med oss og informerer dersom det er noe vi bør vite. Spesielt er forholdet til lønn, permittering, sykepenger og omsorgspenger viktig at vi har en god kommunikasjon på. Hold derfor kontakten med din kontaktperson i Atenti fremover.

Atenti AS, 23.03.2020